Avoset Oy

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Avoset Oy
y-tunnus: 2329764-4
Osoite: Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki Finland
Muut yhteystiedot: avoset[at]avoset.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Tuomas Saranen
Osoite: Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki Finland
Muut yhteystiedot: tuomas.saranen[at]avoset.fi

3. REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterissä säilytetään henkilö ja/tai yritystä yksilöiväätietoa, jota käytetään yhteyden pitoon, mainontaan ja markkinointiin. Avoset Oy:n asiakkaista säilytetään yhteystietojen lisäksi laskutustietoja.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yksilöiviä tietoja ovat: henkilön koko nimi, henkilön tai yrityksen osoite ja/tai puhelinnumero, postiosoite sekä sähköpostiosoite. Laskutustietoja ovat: pankkiyhteyden liittyvät tunnisteet sekä asiakkaan laskutukseen ja/tai kirjanpitoon liittyviä yhteystietoja.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Markkinointiin ja mainontaan liittyviä yhteystietoja kerätään yrityksen myynnin ja markkinoinnin yhteydessä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Avoset Oy ei luovuta rekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto: säilytetään yrityksen lukituissa tiloissa ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tiedot säilytetään yrityksen palvelimilla. Tietoihin pääsy on rajattu Avoset Oy henkilökunnalle. Palvelimia ylläpidetään hyvien ylläpitokäytäntöjen mukaisesti. Palvelimet sijaitsevat luotettavassa tilassa johon on rajattu pääsy. Avoset Oy suhtautuu tietoturvaan sekä asiakkaiden ja käyttäjien yksityiseen erittäin vakavasti.

9. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella oikeustoimitaholla on oikeus tarkistaa omat tietonsa tätä tietosuojaselostetta koskevista rekistereistä voimassa olevan tietosuojalain puitteissa. Kyselyt tulee osoittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella oikeustoimitaholla on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjausta tätä tietosuojaselostetta koskevista rekistereistä. Pyynnöt tulee osoittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Mikäli oikeustoimitaho haluaa estää tietojen käytön suoramainonnassa, etämyynnissä tai suoramarkkinoinissa, tulee asiasta ilmoittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle tai muulle Avoset Oy työntekijälle.