Vie yrityksesi sisäisten palveluiden hallinta uudelle tasolle ESM:n avulla

Before_image
Feature-image
After image

Enterprise Service Management (ESM) luo paljon hyötyjä, jotka lopulta näkyvät viivan alla tuloksessa ja asiakkaille tuotettavien palveluiden laatuna. Hyötyjen taustalla on yhteinen ohjelmistoalusta ja avoimempi työtapa.

Yritysten sisäisten palveluiden hallinta ohjelmistojen avulla on ollut arkipäivää IT-osastoilla jo pitkään (ITSM)

Nyt monet muut yrityksen osastot voivat saavuttaa samoja hyötyjä, kun digitalisaatio etenee kaikkialle. Käytettävän ohjelmiston yksinkertainen käyttökokemus, kustannustehokkuus ja riittävät ominaisuudet ovat avainasemassa ESM:n käytön laajenemisessa eri osastoille, kuten HR, Markkinointi, Laki ja Taloushallinto.

Tuloksia syntyy, kun sisäistä asiakasta voidaan palvella nopeasti ja laadukkaasti. Harmillisen yleistä on, että pyynnöt jäävät yhden henkilön sähköpostiin, josta ne etenevät hitaasti eteenpäin. Tällä voi olla suora negatiivinen vaikutus loppuasiakkaalle asti.

Kehitä organisaatiosi toimintaa ottamalla ESM-toimintamalli käyttöön

Ota työkalut käyttöön osasto kerrallaan ja saat vastineeksi parempaa tuottavuutta, näkyvyyttä ja hallittavuutta. Lisäksi parannat työntekijöiden tyytyväisyyttä ja vähennät hukkaan heitettyä aikaa ja resursseja.

Parempi tuottavuus

Palvelupyyntöjen läpimenoajat lyhenevät, kun prosessit ja työkalut tukevat ketterää työtapaa. Resurssit ovat tehokkaammassa käytössä, kun työn läpinäkyvyys lisääntyy ja resursseja voidaan kohdentaa sinne missä on eniten tarvetta. Myös osastojen välinen yhteistyö paranee merkittävästi, kun palvelupyyntöjä voidaan siirtää ja jakaa eri osastojen välillä helposti ja nopeasti.

Enemmän näkyvyyttä

Tuomalla kaiken työn avoimesti näkyville voimme saavuttaa enemmän: Raportointi, resursointi ja asiakastyytyväisyyden seuranta – kaikki helpottuu kuin kaupanpäällisinä siitä vaivasta, että uskalletaan kehittää työtapaa pois perinteisestä mallista avoimempaan ja ketterämpään suuntaan.

Helpompi hallita ja käyttää

Yhden ja saman ohjelmistoalustan hyödyt korostuvat käyttäjien ja oikeuksien yksinkertaisella hallinnalla. Tiimien vapausasteen ja organisaatiolta tukevien yhteisten pelisääntöjen malli toimii läpi useiden toimintojen, kun käytettävä ratkaisu on sama. Myös käyttäjien oppimispolku ESM-ratkaisun käyttöön on lyhyempi, kun eri tuotteita on käytössä vähemmän.

Parempi henkilöstön tyytyväisyys

Henkilöstö on tyytyväisempi, kun työkalujen kappalemäärä vähenee ja käyttö yksinkertaistuu. Työkalut ja prosessit on mahdollista muovata tukemaan kunkin alueen työtä ja erityisvaatimuksia, mutta samalla yhteisen alustan hyödyt säilyttäen. Myös manuaalisten prosessien automaatio tekee työstä mielekkäämpää työntekijöille. Henkilöstön tyytyväisyys näkyy lopulta myös loppuasiakkaan tyytyväisyytenä.

 

Kerralla ei tarvitse saada valmista vaan tärkeintä on lähteä liikkeelle ja parantaa periaatteita matkan varrella

“Hallinnollisen taakan ja loputtomien sisäisten sähköpostien määrän vähentäminen tarkoittaa enemmän aikaa tehdä todellista asiakkaalle lisäarvoa tuottavaa työtä”

Ensimmäinen askel ESM:n käyttöönottoon on jututtaa organisaationne IT-päättäjää ja selvittää mitä työkaluja teillä on jo käytössä ja sopivatko ne laajempaan käyttöön organisaatiossanne. Samalla kannattaa selvittää, olisiko jo käytössä olevasta työmallista (esim. ITIL) kopioitavissa parhaita paloja myös muiden osastojen käyttöön.

 

Katso Tuomaksen puheenvuoro Tivin CIO 2021 tapahtumassa aiheesta  ”Kuinka rakentaa voittava ESM-strategia.”

 

 

Edustamiemme Atlassian-tuotteiden vahvuudet ESM-ratkaisun toteutuksessa ovat yksinkertainen ja intuiivinen käyttökokemus, kustannustehokkuus, laajennettavuus sekä riittävä määrä ominaisuuksia, joita useimmat organisaatiot tarvitsevat.

Atlassian-tuotteet (Jira, Confluence, Trello yms.) ovat mahdollisesti jo osa yrityksenne työkaluja, joten laajentaminen ESM-ratkaisuksi on kohtuullisen suoraviivainen prosessi. Pilvessä olevat Atlassian-tuotteet skaalautuvat yhden tiimin työkaluista aina tuhansien työntekijöiden yhteiseksi ratkaisuksi.

Tutustu Atlassianin uuden sukupolven ITSM-työkaluun, joka palvelee hyvin myös ESM-ratkaisuna