ITIL 4 on täällä – ja se on ketterämpi kuin koskaan!

Before_image
Feature-image
After image

Pysyäkseen liiketoiminnan vauhdissa IT-tiimit muuttavat työskentelytapaansa. Joustamattomien prosessien ja raskaiden työnkulkujen ajat ovat ohitse. IT-tiimit ovat siirtymässä kohti yhteistyökykyisempää, iteratiivisempaa ja asiakaslähtöisempää lähestymistapaa hajottaakseen siilot, mukautuakseen nopeasti ja tarjotakseen saumattomia kokemuksia. Lyhyesti sanottuna ITSM on tulossa ketterämmäksi.

ITIL 4 vie IT-alaa eteenpäin

IT-viitekehys (ITIL) – yleisimmin käytetty ITSM-kehys – on kokenut suurimman päivityksensä yli kymmeneen vuoteen. Yli 2 200 IT-ammattilaista eri toimialoilta sekä tehtävistä on yhdessä tuottanut ITIL 4 -julkaisun, joka kertoo merkittävistä työskentelytapojen muutoksista IT-tiimeissä. ITIL 4 siirtyy vanhoihin työskentelytapoihin liittyvistä liian säätelevistä kehyksistä ketterämpään, joustavampaan ja mukautuvampaan lähestymistapaan.

Mitä se tarkoittaa sinulle 

IT:n tulevaisuus on täällä, ja sulateltavaa on paljon! ITIL 4 Foundationin -ohjeiden lisäksi jaamme kolme Atlassianin vinkkiä, joiden avulla tiimisi voi siirtyä tuloksentekijäksi ja auttaa ottamaan uudet työskentelytavat käyttöön.

 

Add_On_Blocks_2

Keskity tuloksiin, älä tuotoksiin

IT-tiimien keskittyessä pyörittämään arkea vanhan kaavan mukaan minimivaatimukset täyttäen, loputon vikojen ja häiriöilmoitusten tulva jatkuu. Kun asetat etusijalle työn, joka on linjassa pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteiden kanssa ja etsit tapoja virtaviivaistaa työskentelyä, minimoidaksesi tarpeettomat tehtävät, maksimoit tuotetun arvon. Sen sijaan, että asiat tehdään oikein, keskitytään oikeiden asioiden tekemiseen.

VINKKI 1

Suosittelemme tuttua konseptia lean-metodologiasta – arvovirta. Visualisoimalla kokonaisvaltaisen prosessin tiimisi voi tunnistaa turhia vaiheita, pullonkauloja ja löytää tapoja parantaa työskentelyä. 

Voit kartoittaa minkä tahansa palvelun, tuotteen tai prosessin arvovirran. Esimerkiksi palvelupisteesi on hyvä paikka aloittaa. Harkitse jokaista palvelupyynnön ja palvelun toimituksen välistä vaihetta. Tämä voi auttaa sinua näkemään, missä pullonkauloja on ja missä automaatio voi auttaa parantamaan työnkulkuasi. Vanhojen ja aikaa vievien muutostenhallintaprosessien sijaan lisää yhteistyötä ja nopeutta. Voit automatisoida vähäriskiset muutospyynnöt ja käyttää vertaisarviointeja hyväksynnän nopeuttamiseksi.

 

Asset_12x

Kulttuuri + käytännöt > Työkalut + prosessit

Monet IT-tiimit uskovat käyttävänsä "oikeita" työkaluja ja noudattavansa "oikeita" prosesseja, mutta eivät silti saavuta tuloksia. Ne käyttävät aikaa ja rahaa monimutkaisiin työkaluihin, jotka eivät tuota juurikaan lisäarvoa. Ongelmana on, että tiimeiltä puuttuu usein yhteinen toimintakulttuuri. Yhteiset arvot ja asenteet auttavat rakentamaan kestävän organisaation, joka mukautuu nopeasti muutoksiin. ITIL 4 tuo esiin teemoja, kuten "Keskity arvoon", "Tee yhteistyötä ja edistä läpinäkyvyyttä" ja "Ajattele ja työskentele kokonaisvaltaisesti", jotka ovat hyviä lähtökohtia tehokkaalle kulttuurille. 

VINKKI 2

Avoimen yhteistyökulttuurin rakentaminen voi tuntua pelottavalta. Atlassianilla on kokemusta työskentelystä tuhansien ketterien tiimien kanssa ja he ovat luoneet Atlassian Team Playbookin. Voit aloittaa Health Monitorilla, joka tarjoaa näkymän tiimiisi lähtötilanteeseen, mahdollistaa edistymisen seuraamiseen ja rakentaa luottamusta tiimin jäsenten keskuuteen.

Teknisemmissä asioissa, kuten vaativissa ongelmatilanteissa, vahva, tiimikeskeinen häiriönhallintakäytäntö muuttaa tapaa, jolla reagoit isoihin häiriöihin ja toivut niistä. Luo oma harjoituksesi käyttämällä Atlassian häiriönhallintapelejä, jotka kattavat kaiken pelisuunnitelman laatimisesta kommunikointiin ja jatkuvaan parantamiseen häiriön jälkiarvioinnin (PIR) -arvioinnin avulla.

 

Agile

Ota käyttöön Agile ja DevOps

Ei ole enää ITSM vastaan ​​Agile tai ITSM vs. DevOps. ITIL 4 kannustaa integroituun lähestymistapaan, jossa yhdistyvät useiden työskentelytapojen parhaat käytännöt, kuten Agile, DevOps ja Lean. Nämä menetelmät pitävät säännöt yksinkertaisina, jolloin tiimit pystyvät sopeutumaan tilanteen mukaan, keskittymään asiakkaan kannalta parhaisiin lopputuloksiin sekä oppimaan epäonnistumisista.

VINKKI 3

Jatkuva kehitys on yksi ITIL 4:n tärkeimmistä komponenteista. Yhden ison julkaisun sijaan, tiimit työskentelevät iteratiivisesti jakamalla työn pienempiin, kahdesta neljään viikon sykleihin. Toteuta nopeampia palautesilmukoita oppimalla, säätämällä ja rakentamalla ominaisuuksia myöhempiä vaiheita varten.

Ketterissä retro-palavereissa käytetään ihmiskeskeistä lähestymistapaa, joka auttaa tiimejä pohtimaan ja keskustelemaan siitä, mikä toimii hyvin (ja mikä ei), jotta he voivat kehittyä.

Tulevaisuudessa organisaatiot tulevat kohtaamaan ennen näkemättömän määrän muutoksia

Atlassian on sisällyttänyt ketterät menetelmät ja DevOps-käytännöt IT-prosesseihinsa jo useiden vuosien ajan. On hienoa nähdä, että tämä työskentelytapa alkaa muodostua alan standardiksi. Uusien toiminnallisuuksien nopean toimittamisen sijasta, nopeaan käyttökatkoista toipumiseen, parempaan käytettävissä olevien resurssien suunnitteluun ja hallintaan. Organisaatiot tulevat kohtaamaan ennen näkemättömän muutosvauhdin.

Nyt on ketterien IT-tiimien on aika siirtyä tiukoista säännöistä joustaviin ohjeisiin liiketoiminnan edistämiseksi.Tutustu Jira Service Management:iin, joka on uuden sukupolven ITSM-työkalu.

Atlassian ja AXELOS on tehnyt yhteistyössä käytännön oppaan ITIL 4:ään ja ketteriin työtapoihin

Atlassian ja AXELOS ovat tehneet ITIL4-oppaan yhteistyössä auttaakseen käynnistämään matkasi kohti ketterämpiä työskentelytapoja. Mukana on myös Atlassian Team Playbookin vinkkejä, joilla voit tuoda ITSM:ään lisää yhteistyötä.