Atlassian Insight 2021 – Käyttäjien kokemukset pilviratkaisuista

Before_image
Feature-image
After image

Atlassian käyttää liikevaihdostaan 35 % tuotekehitykseen. Atlassian Insight 2021 -raportti tiivistää käyttäjien arviot kehitystyön vaikutuksista omaan liiketoimintaansa ja arkeensa.

Sekä se kertoo käyttäjien kokemuksista objektiivisen tutkimustiedon kautta ja painopiste on pilviympäristön ratkaisuissa.

Forresterin ja Atlassianin tekemät kyselyt kertovat, että serveristä pilveen siirtyneiden yritysten motiivina olivat kulujen karsiminen, huoltovapaus, suorituskyvyn parantaminen, etätyön helpottaminen ja useiden ympäristöjen yhdistäminen.

Kuinka odotukset sitten toteutuivat? Entä mitkä asiat käytäntö on osoittanut suurimmiksi hyödyiksi?

Enterprise Service Management – Menestyvät yritykset kertovat

Atlassian Insight 2021 kertoo myös Enterprise Service Management (ESM) -ratkaisuun siirtyneiden yritysten menestyksen avaimista. ESM tarkoittaa IT Service Management (ITSM) -toiminnallisuuksien ja toimivien käytäntöjen hyödyntämistä läpi organisaation aina HR- ja lakiosastoa myöden.

ESM-ratkaisuun siirtyneistä yrityksistä 85 % kertoo tekevänsä tuotejulkaisuja aiempaa useammin ja hallitsevansa silti riskit. 75 % sanoo menestyneensä poikkeusvuonna, koska oli voinut varautua yllättäviin muutoksiin jo ennen koronaa. Lisää faktoja löydät raportista.

Atlassian Insight 2021 on tiivis kurkistus yritysten kulisseihin

Raportin lähteet ovat Forrester, Atlassian ja Avoset. Tutustu!